www.dennikjednejduse.sk

 

Lucia Barabasová, Tolstého 8, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 50377906

DIČ: SK1122314314

email: ahoj@dennikjednejduse.sk

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, dňa 6. júna 2016

číslo živnostenského registra: 740-32188