OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté údaje budú v zmysle európskeho nariadenia o ochrane osobých údajov (GDPR) použité výhradne v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a budú spracované výlučne za účelom realizácie dodania tovaru. Je nevyhnutné, aby kupujúci predávajúcemu tieto údaje poskytol, v opačnom prípade nie je možné uzatvoriť zmluvu ani dodať tovar. Predávajúci sa zaväzuje požadovať od kupujúceho len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzavretiu zmluvy a následného dodania tovaru (meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo). Zároveň sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebude následne používať na zasielanie ponúk, reklamy a na žiadne iné účely a ani poskytovať tretím osobám s výnimkou prepravnej služby, ktorou je v tomto prípade Slovenská pošta, a.s. Tieto údaje sú z archivačných dôvodov uchovávané po dobu 10 rokov vo forme faktúr.

Táto stránka tiež zaznamenáva súbory cookies, ktoré prispievajú k lepšiemu zobrazovaniu stránky. So súbormi cookies súhlasite pri prvej návšteve stránky kliknutím na ružové tlačidlo “OK”, pri ktorom nájdete aj odkaz “Zistiť viac” – na tomto odkaze nájdete teda viac informácií o súboroch cookies.

Pri prihlásení do odberu newslettera sa zákazník alebo návštevník stránky dobrovoľne prihlasuje na odber mailov, maximálne 3x do mesiaca, a to zadaním svojho mena a e-mailovej adresy. Prihlásenie je platné po dobu piatich rokov. Odberateľ sa môže kedykoľvek dobrovoľne z tohto odberu odhlásiť, a to na odkaze, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého newsletteru, označenom ako “odhlásiť sa z newsletteru”.