• BLOG,  knihy,  modlitba

  ON A JA

  Keď sa bojíš, len sa pozri na mňa. Ukry sa vo mne. V tomto našom spojení je tvoja sila. Zhováraj sa so mnou. Sladšiu modlitbu od toho nepoznám. Hlasom akoby sa ponosoval: „Nenechávajte ma samého“! Ak veríš, že som mocnejší než ty, prečo sa nespoliehaš celkom na mňa? Či si už počula, žeby niekto prehnane dúfal v Boha? Aj v Oltárnej sviatosti sa zrodím – poslušne, na slovo jedného človeka. Veľmi málo veríte v tú nesmiernu lásku, ktorá vás stále sprevádza, lebo príliš ľudsky zmýšľate o svojom Bohu. Príď, občas spočiň vo mne. A tvoj odpočinok bude pre mňa sviatkom, lebo si ťa vyhradím celú pre seba, budeš len moja……

 • BLOG,  knihy,  viera

  ANJELI

  Keď som sa ráno zobudil, našiel som najmladšie dievčatko Rút spať vedľa mňa. Položila si hlávku na moje plece a ja som cítil tlkot jej srdiečka blízko môjho. Nepohol som sa, lebo som tam chcel zostať a tešiť sa z tejto chvíle, zo skutočnej radosti, ktorú mi to robilo. O nejakú chvíľu dom začal ožívať a obe jej sestry prišli ku mne. Jedna sa posadila na mňa, kým staršia vzala moju ruku a povedala: „Povedz nám príbeh, povedz nám príbeh.“ Malá Rút sa prebudila, ale nepohla sa. Ležala tam usmievajúc sa a hľadiac na mňa. Šarel, ktorá mi sedela na bruchu, povedala: „Áno, prosím, povedz nám príbeh.“ Potom sa naklonila…

 • BLOG,  knihy,  viera

  JEŽIŠ

  Už bola tma, keď sme prestali spievať. V diaľke, na samote, sme zazreli jediné svetlo. „Učiteľ, poďme sa tam pozrieť, možno tam nájdeme príbytok na noc,“ zvolal Peter. Keď sme sa priblížili k malému domčeku, vnútri sme videli osamelú postavu muža. V rukách mal Písmo a spieval Bohu žalmy. Peter povedal: „Aha, je to svätý muž, poďme ho poprosiť o pomoc.“ „Peter, môj priateľ, on je ten, ktorý potrebuje pomoc.“ Peter pozrel na mňa a zmätene dodal: „Uvidíme.“ Keď sme podišli bližšie, učeníci si všimli, že ten muž je malomocný. To bol dôvod, prečo býval sám ďaleko za dedinou. „Učtieľ,“ zvolal Júda, „mali by sme sa od neho držať čo…

 • BLOG,  knihy,  modlitba,  viera

  DUŠE

  Zabudni na svoje drobné starosti! Vezmi na seba moje starosti: duše sa strácajú! Zachraňuj duše! Napodobňuj ma! Mojím poslaním bolo zachraňovať duše. Aj ty ich zachraňuj tak, že všetko obetuješ mne! Keby si dôverovala trošku viacej, zachránila by si ešte viac duší! Čokoľvek robíš, rob to pre ne. Počítam s tebou! Teraz mi povedz: Čo na tom, keď trpím smädom, alebo keď svoju batožinu ledva vláčim… Len aby boli spasené duše, aby misie rozkvitali a a by sa rozširovalo Božie kráľovstvo! Keby si pochopila, čo je to „dostať sa do neba“ a čo je to „stratiť nebo“, už by ti okrem toho nezáležalo na ničom… Zaujímala by ťa iba spása…

 • BLOG,  modlitba,  viera

  VIERA

  Neboj sa, len ver! /Mk 5,36/ Dúfaj dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. /Mt 9, 22/ Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. /Mt 8, 13/ Všetko je možné tomu, kto verí. /Mk 9, 23/ • „ČO SA TAK BOJÍTE?! EŠTE STÁLE NEMÁTE VIERU?“ /Mk 4, 40/ VERÍM. POMÔŽ MOJEJ NEVERE! /Mk 9, 24/ ❤