• BLOG,  knihy,  viera

  VIANOCE

  Pane, ja mám byť jeho pozemským otcom? Obyčajný tesár? Tvoj Syn si iste zaslúži niekoho lepšieho, ako som ja! Jozef sa zahľadel na tmavé steny pastierskej jaskyne a oči mu naplnili slzy. Plný zahanbenia sklopil zrak a sťažka prehltol. „Odpusť mi.“ Toto dieťa sa malo narodiť v paláci. „Odpusť mi.“ Po tvári mu stekali slzy. Dieťatko otvorilo oči a pozeralo naňho. Zahanbenie, ktoré cítil, vystriedala láska. Sklonil sa k nemu a pobozkal malú rúčku, ktorá chytila jeho prst, a jeho vnútro sa otvorilo Božej vôli. Vtom začul za chrbtom kroky, prudko sa obrátil a postavil sa pred jasličky. Vo vchode do jaskyne stál starý pastier a hneď za ním mladší…

 • BLOG,  knihy,  viera

  ČERVENÁ STREDA

  BOJOVAL PROTI BOHU // Šahnáz a Ebi, Irán V byte na najvyššom poschodí bytového domu v istom severoiránskom meste Ebi od zlosti zatínal päste. Ako mi to mohla moja dcéra urobiť? „Šahnáz,“ otočil sa k nej, „prechádzaš iba určitým obdobím. Je to ako vtedy, keď ťa očaril ten islamský prorok alebo tá americká speváčka.“„Otec, to nie je pravda,“ odpovedala mu. „Som kresťanka. Som Ježišova učeníčka – horlivá učeníčka!“ Srdce sa mu rozbúchalo ešte rýchlejšie. Musím sa upokojiť. Snažil sa presvedčiť samého seba, že je to len chvíľkový ošiaľ. Koniec koncov dve tretiny iránskej populácie tvorí mládež do tridsať rokov. Mladí ľudia sú tak ľahko ovplyvniteľní. Čo ich zaujme nabudúce?„Dcérka,“ povedal…

 • BLOG,  knihy,  modlitba

  ON A JA

  Keď sa bojíš, len sa pozri na mňa. Ukry sa vo mne. V tomto našom spojení je tvoja sila. Zhováraj sa so mnou. Sladšiu modlitbu od toho nepoznám. Hlasom akoby sa ponosoval: „Nenechávajte ma samého“! Ak veríš, že som mocnejší než ty, prečo sa nespoliehaš celkom na mňa? Či si už počula, žeby niekto prehnane dúfal v Boha? Aj v Oltárnej sviatosti sa zrodím – poslušne, na slovo jedného človeka. Veľmi málo veríte v tú nesmiernu lásku, ktorá vás stále sprevádza, lebo príliš ľudsky zmýšľate o svojom Bohu. Príď, občas spočiň vo mne. A tvoj odpočinok bude pre mňa sviatkom, lebo si ťa vyhradím celú pre seba, budeš len moja……

 • BLOG,  knihy,  viera

  ANJELI

  Keď som sa ráno zobudil, našiel som najmladšie dievčatko Rút spať vedľa mňa. Položila si hlávku na moje plece a ja som cítil tlkot jej srdiečka blízko môjho. Nepohol som sa, lebo som tam chcel zostať a tešiť sa z tejto chvíle, zo skutočnej radosti, ktorú mi to robilo. O nejakú chvíľu dom začal ožívať a obe jej sestry prišli ku mne. Jedna sa posadila na mňa, kým staršia vzala moju ruku a povedala: „Povedz nám príbeh, povedz nám príbeh.“ Malá Rút sa prebudila, ale nepohla sa. Ležala tam usmievajúc sa a hľadiac na mňa. Šarel, ktorá mi sedela na bruchu, povedala: „Áno, prosím, povedz nám príbeh.“ Potom sa naklonila…

 • BLOG,  knihy,  viera

  JEŽIŠ

  Už bola tma, keď sme prestali spievať. V diaľke, na samote, sme zazreli jediné svetlo. „Učiteľ, poďme sa tam pozrieť, možno tam nájdeme príbytok na noc,“ zvolal Peter. Keď sme sa priblížili k malému domčeku, vnútri sme videli osamelú postavu muža. V rukách mal Písmo a spieval Bohu žalmy. Peter povedal: „Aha, je to svätý muž, poďme ho poprosiť o pomoc.“ „Peter, môj priateľ, on je ten, ktorý potrebuje pomoc.“ Peter pozrel na mňa a zmätene dodal: „Uvidíme.“ Keď sme podišli bližšie, učeníci si všimli, že ten muž je malomocný. To bol dôvod, prečo býval sám ďaleko za dedinou. „Učtieľ,“ zvolal Júda, „mali by sme sa od neho držať čo…