• BLOG,  modlitba

  EUCHARISTIA

  „Hodina, ktorá ti zmení život“ je dosť gýčový názov pre hodinové video na youtube. Video ale gýčové určite nie je. Posúďte sami. 🙂 Father Mike prednáša na univerzite o Eucharistii. Ak viete anglicky, pustite si, prosím, toto video – stačí od minúty 18´50. A pre ostatných budú možno jedného dňa titulky… Lebo mne táto necelá hodina naozaj zmenila život – a budem sa veľmi veľmi tešiť, ak sa dotkne aj vášho srdca. ♥

 • BLOG,  modlitba,  viera

  VEČERNÁ MODLITBA

  Dielo dňa už dokonané, slnko stráca svoju moc, anjeli len tíško pejú: Drahý Ježiš, dobrú noc! Tu pred tichým bohostánkom večné svetlo žiari v noc. Nežne teba pozdravuje: Drahý Ježiš, dobrú noc! Žehnaj mňa i mojich milých, odstráň od nás každú zlosť, spoj nás v svojej božskej láske: Drahý Ježiš, dobrú noc! Už sa musím, Pane, vzdialiť, ukáž, Ježiš, svoju moc. Skry nás v svojom Božskom Srdci: Drahý Ježiš, dobrú noc! A ty, Matka prebolestná, tvoje slovo platí moc, prihovor sa za nás hriešnych: Drahá Matka, dobrú noc! Svätý Jozef, strážca Kristov, aj ty poď nám na pomoc. Zachráň nás od náhlej smrti: svätý Jozef, dobrú noc!

 • BLOG,  modlitba

  ŽALM 20

  Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.  Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná. Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer. Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania. Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. Oni sa zrútia a…

 • BLOG,  knihy,  modlitba

  ON A JA

  Keď sa bojíš, len sa pozri na mňa. Ukry sa vo mne. V tomto našom spojení je tvoja sila. Zhováraj sa so mnou. Sladšiu modlitbu od toho nepoznám. Hlasom akoby sa ponosoval: „Nenechávajte ma samého“! Ak veríš, že som mocnejší než ty, prečo sa nespoliehaš celkom na mňa? Či si už počula, žeby niekto prehnane dúfal v Boha? Aj v Oltárnej sviatosti sa zrodím – poslušne, na slovo jedného človeka. Veľmi málo veríte v tú nesmiernu lásku, ktorá vás stále sprevádza, lebo príliš ľudsky zmýšľate o svojom Bohu. Príď, občas spočiň vo mne. A tvoj odpočinok bude pre mňa sviatkom, lebo si ťa vyhradím celú pre seba, budeš len moja……

 • BLOG,  knihy,  modlitba,  viera

  DUŠE

  Zabudni na svoje drobné starosti! Vezmi na seba moje starosti: duše sa strácajú! Zachraňuj duše! Napodobňuj ma! Mojím poslaním bolo zachraňovať duše. Aj ty ich zachraňuj tak, že všetko obetuješ mne! Keby si dôverovala trošku viacej, zachránila by si ešte viac duší! Čokoľvek robíš, rob to pre ne. Počítam s tebou! Teraz mi povedz: Čo na tom, keď trpím smädom, alebo keď svoju batožinu ledva vláčim… Len aby boli spasené duše, aby misie rozkvitali a a by sa rozširovalo Božie kráľovstvo! Keby si pochopila, čo je to „dostať sa do neba“ a čo je to „stratiť nebo“, už by ti okrem toho nezáležalo na ničom… Zaujímala by ťa iba spása…