• BLOG,  viera

  VEČNOSŤ

  Trocha sa zatackal. Obišla ho slabosť a zostalo mu mdlo. Vyplašila sa. „Roman? Ste v poriadku?“ chytila ho za rameno. Dúfal, že v klimatizovanej reštaurácii nevoľnosť prejde, no na chodníku sa mu načisto podlomili nohy. Grace vykríkla, chcela ho zachytiť, no stiahol ju so sebou. Chcel sa opýtať, či si neublížila. Chcel povedať, že ho to mrzí. No Grace už kričala o pomoc a prevrátila ho na chrbát. Necítil nič, iba ťažobu. Jej hlas akoby sa vzďaľoval, sotva ho počul. „Roman! Och, Bože… Ježiš, pomôž mu. Pomôž nám!“ počul z diaľky jej hlas.Obklopila ho tma. Necítil bolesť. Nepotreboval dýchať. Horúci betón sa pod ním poddal a potom akoby ho vystrelil…

 • BLOG,  knihy,  viera

  VIANOCE

  Pane, ja mám byť jeho pozemským otcom? Obyčajný tesár? Tvoj Syn si iste zaslúži niekoho lepšieho, ako som ja! Jozef sa zahľadel na tmavé steny pastierskej jaskyne a oči mu naplnili slzy. Plný zahanbenia sklopil zrak a sťažka prehltol. „Odpusť mi.“ Toto dieťa sa malo narodiť v paláci. „Odpusť mi.“ Po tvári mu stekali slzy. Dieťatko otvorilo oči a pozeralo naňho. Zahanbenie, ktoré cítil, vystriedala láska. Sklonil sa k nemu a pobozkal malú rúčku, ktorá chytila jeho prst, a jeho vnútro sa otvorilo Božej vôli. Vtom začul za chrbtom kroky, prudko sa obrátil a postavil sa pred jasličky. Vo vchode do jaskyne stál starý pastier a hneď za ním mladší…

 • BLOG,  modlitba,  viera

  VEČERNÁ MODLITBA

  Dielo dňa už dokonané, slnko stráca svoju moc, anjeli len tíško pejú: Drahý Ježiš, dobrú noc! Tu pred tichým bohostánkom večné svetlo žiari v noc. Nežne teba pozdravuje: Drahý Ježiš, dobrú noc! Žehnaj mňa i mojich milých, odstráň od nás každú zlosť, spoj nás v svojej božskej láske: Drahý Ježiš, dobrú noc! Už sa musím, Pane, vzdialiť, ukáž, Ježiš, svoju moc. Skry nás v svojom Božskom Srdci: Drahý Ježiš, dobrú noc! A ty, Matka prebolestná, tvoje slovo platí moc, prihovor sa za nás hriešnych: Drahá Matka, dobrú noc! Svätý Jozef, strážca Kristov, aj ty poď nám na pomoc. Zachráň nás od náhlej smrti: svätý Jozef, dobrú noc!

 • BLOG,  knihy,  viera

  ČERVENÁ STREDA

  BOJOVAL PROTI BOHU // Šahnáz a Ebi, Irán V byte na najvyššom poschodí bytového domu v istom severoiránskom meste Ebi od zlosti zatínal päste. Ako mi to mohla moja dcéra urobiť? „Šahnáz,“ otočil sa k nej, „prechádzaš iba určitým obdobím. Je to ako vtedy, keď ťa očaril ten islamský prorok alebo tá americká speváčka.“„Otec, to nie je pravda,“ odpovedala mu. „Som kresťanka. Som Ježišova učeníčka – horlivá učeníčka!“ Srdce sa mu rozbúchalo ešte rýchlejšie. Musím sa upokojiť. Snažil sa presvedčiť samého seba, že je to len chvíľkový ošiaľ. Koniec koncov dve tretiny iránskej populácie tvorí mládež do tridsať rokov. Mladí ľudia sú tak ľahko ovplyvniteľní. Čo ich zaujme nabudúce?„Dcérka,“ povedal…

 • BLOG,  knihy,  viera

  ANJELI

  Keď som sa ráno zobudil, našiel som najmladšie dievčatko Rút spať vedľa mňa. Položila si hlávku na moje plece a ja som cítil tlkot jej srdiečka blízko môjho. Nepohol som sa, lebo som tam chcel zostať a tešiť sa z tejto chvíle, zo skutočnej radosti, ktorú mi to robilo. O nejakú chvíľu dom začal ožívať a obe jej sestry prišli ku mne. Jedna sa posadila na mňa, kým staršia vzala moju ruku a povedala: „Povedz nám príbeh, povedz nám príbeh.“ Malá Rút sa prebudila, ale nepohla sa. Ležala tam usmievajúc sa a hľadiac na mňa. Šarel, ktorá mi sedela na bruchu, povedala: „Áno, prosím, povedz nám príbeh.“ Potom sa naklonila…